Avtalevilkår for SHOPIN

Oppdatert 2020-06-17

Oppsummering av avtalevilkår

SHOPIN er en digital handlegate, der butikker, lokalprodusenter og andre som driver med handel og tjenester i Farsund kommune samles på én felles netthandelsløsning.

Løsningen inkluderer nettbutikk, websider og applikasjoner (heretter "tjeneste"). Som kunde hos SHOPIN, samtykker du til følgende avtalevilkår. Dette innebærer alle tjenester som blir kunngjort på shopin.no. Det gjelder også om nettbutikken din er lagt inn under ditt eget domene, da informasjonen på plattformen fortsatt lagres på SHOPIN sin server.

Du samtykker med avtalevilkårene ved å registrere deg på kursplattformen (enten via nett, e-post eller telefon). Denne handlingen konstituerer avtalen mellom SHOPIN og deg ("brukeren"), ved å registrere deg for våre tjenester. SHOPIN AS er et norsk selskap med registrert kontorer i Strandgaten 16, 4550 Farsund, Norge.

SHOPIN forbeholder seg retten til å oppdatere og endre avtalevilkårene når som helst uten varsel. Alle nye tillegg som forstørrer eller øker den nåværende tjenesten, inkludert nye verktøy og ressurser, skal være underordnet avtalevilkårene. Ved å fortsette å bruke tjenesten etter slike endringer samtykker du din enighet til endringene som er gjort. Du kan alltid se den nyeste versjonen av avtalevilkårene på denne siden (Avtalevilkår). 

1. Kontovilkår

 • Du må være et menneske. Kontoer registrert av roboter eller gjennom andre automatiserte metoder er ikke tillatt.
 • Du må gi ditt fulle navn, en gyldig e-postadresse og all annen informasjon som spørres etter for å fullføre registreringsprosessen.
 • Brukeren din kan kun brukes av én person - en enkel bruker brukt av flere er ikke tillatt. Du kan registrere unike brukere for så mange mennesker som abonnementet ditt tillater.
 • Du er ansvarlig for å bevare sikkerheten til kontoen og passordet ditt. SHOPIN kan ikke og vil ikke stå ansvarlige for tap eller skade som kommer av at du ikke har klart å passe på disse.
 • Du er ansvarlig for alt innhold og aktivitet som skjer gjennom din konto (selv når innholdet er delt av andre som har konto under din konto).
 • En person eller lovmessig enhet kan ikke inneha mer enn en gratis konto.
 • Du kan ikke bruke tjenesten for noen ulovlig eller uautorisert hensikt. Du kan ikke, under bruk av våre tjenester, bryte noen lov innen din domsmyndighet (inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrettsloven).

2. Vilkår for betaling, refusjon, oppgradering og nedgradering

 • Tjenesten forhåndsfaktureres på årlig basis og innbetalt beløp refunderes ikke. Det refunderes heller ikke for deler av måneder, oppgraderinger/nedgraderinger, eller for ubrukte måneder med en åpen konto. For at alle skal behandle likt gjøres det ingen unntak.
 • Alle oppgitte priser er uten merverdiavgift eller skatter.
 • Ved betaling med kort: For alle oppgraderinger eller nedgraderinger i abonnement vil betalingskortet ditt automatisk belastes for den nye prisen i din neste betalingssyklus.
 • Ved nedgradering av tjenesten kan du risikere at innhold, tillegg eller kontokapasitet mistes. SHOPIN tar ikke ansvar for dette tapet, og anbefaler at du får full oversikt over konsekvenser før en eventuell nedgradering.

3. Avslutning og sletting

Du alene er ansvarlig for å avslutte kontoen på en riktig måte. Avslutning av konto gjøres ved å sende e-post til [email protected].

Oppsigelsesfristen er 3 måneder før neste neste avtaleperiode.

SHOPIN har, etter eget skjønn, rett til å innstille eller avslutte kontoen din, og nekte all nåværende eller fremtidig bruk av tjenesten til enhver tid, uten forhåndsvarsel, ved (a) bedragersk, kriminell, grov skjødesløshet, overlagt misbruk, eller brudd på lov eller reguleringer, koblet med utøvelse av dine forpliktelser i disse vilkårene og/eller (b) ved bruk som negativt påvirker tjenestens ytelse og/eller (c) brudd på tjenestens avtalevilkår. En slik avsutning av tjenesten vil resultere i deaktivering eller sletting av kontoen din eller tilgangen til kontoen din, og tap av rettighetene til alt innholdet i kontoen din, eller andre lignende tiltak vurdert passende.

4. Innhold og personlig data

Du eier alt innhold (inkludert personlig data) tilført av deg eller autoriserte brukere med hensikt om bruk av tjenesten ("innhold") og du alene er ansvarlig for lovlydighet, troverdighet, integritet, nøyaktighet og kvalitet av Innholdet. SHOPIN kan ekskludere eller avslutte bruken av tjenester og denne avtalen umiddelbart ved mottakelse av noe varsel som påstår at du og/eller autorisert bruker har brukt tjenester for noe hensikt som bryter med lokal, nasjonal eller annen nasjons lover, inkludert men ikke begrenset til å dele informasjon som kan krenke en tredjeparts rettigheter, som kan ærekrenke en tredjepart, som er uanstendig eller pornografisk, som kan plage eller angripe andre, som kan bryte hacke- eller andre kriminelle reguleringer, eller lignende. Herved bekrefter du og sier deg enig i at vår gjennomføring av denne Avtalen krever at vi prosesserer, overfører og lagrer personlig data under dine dokumenterte instruksjoner og som videre spesifisert in Databehandlingstillegget (DBT), som en en vesentlig del av denne avtalen.

Herved bekrefter du og sier deg enig i at vi behandler data relatert til dine ansatte eller representanter som samles og brukes av oss, så vel som kontaktdata fra bruk av tjenesten, med den hensikt å administrere og ta hånd om vår utføring av tjenester, eller din konto, for våre forretningsmessige hensikter, med hensyn til tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak beskrevet i tillegg 3 av DBT. Slik data kan inkludere personlig data og informasjon om kontraktlige forpliktelsene mellom deg og oss, enten samlet ved førstegangsregistrering eller senere i forbindelse med utførelsen eller administrasjonen av tjenester, inkludert fakturering og innsamling av betalinger. Du bekrefter og samtykker herved i at vi også behandler personlig data som vi samler inn når du sender en forespørsel om brukerstøtte eller andre problemer, inkludert informasjon om tjenesten, din portal og andre detaljer relatert til den støttekrevende hendelsen, som autorisering av informasjon, informasjon om tilstanden av tjenester, og feilsøkende filer. Vi behandler slik personlig data i den hensikt at vi kan svare på forespørsler og løse nye problemene som kan dukke opp.

Vi skal behandle de tidligere nevnte personlige dataene for våre forretningshensikter så lenge som det er nødvendig i forhold til hensiktene beskrevet over, det vil si fra avtalen starter til betaling samles inn, om ikke behandling er nødvendig for å møte eller forsvare oss mot lovmessige krav eller fordringer.

Herved bekrefter du og sier deg enig i at vi vil behandle navnet ditt og e-postadressen din for å kommunisere informasjon og markedsføring av våre tjenester eller nye tjenester.

Abonnementet løper 1 år av gangen, med en oppsigelsesfrist på tre 3 måneder. Avslutning av abonnementet gjøres ved å sende e-post til [email protected].

5. Innholdsrettigheter

Vi holder ingen rettigheter over innholdet du bidrar med til tjenesten. Din profil og ditt innhold forblir ditt.

SHOPIN forhåndsjekker ikke innhold, men forbeholder seg retten til (men forplikter seg ikke) å etter eget skjønn nekte eller fjerne alt innhold som er tilgjengelig via tjenesten.

Uanstendig innhold vurderes som deling, opplastning, innsending eller på andre måter bidrag av innhold som: (a) bryter SHOPINs eller en tredjeparts åndsrettigheter eller andre rettigheter, inkludert opphavsrett, varemerke, patent, handelshemmelighet, moralsk rett, personvernsrett, eller noen annen åndsrett, eiendomsrett eller kontraktsrett; (b) Som du ikke har rettighetene til å fremlegge; (c) Er bedragersk, svindlersk, ulovlig, uanstendig, ærerenkende, injurierende, truende, skadelig for mindreårige, pornografisk (inkludert barnepornografi, som vi til fjerne og rapportere til myndighetene), uanstendig, trakasserende, hatefullt; oppmuntrende til ulovlig aktivitet eller tortur; (d) Angrep på andre basert på deres rase, etnisitet, nasjonalt opphav, religion, kjønn, seksuell orientering, handikap, eller medisinsk tilstand; (e) Inneholder virus, roboter, ormer eller andre lignende skadelig vare; (f) er hensiktsmessig provoserende; (g) Kan på noen måte skade SHOPIN eller noen tredjepart.

Hvordan tjenesten ser ut og oppleves er rettighetsbelagt. Du kan ikke kopiere, duplisere eller gjenbruke deler av HTML/CSS kodene, Javascript, eller visuelle designelementer eller konsepter uten en tydelig skriftlig tillatelse fra SHOPIN.

6. Generelle vilkår

 • Du bruker våre tjenester på eget ansvar. Tjenestene tilbys på et "som de er" grunnlag.
 • Teknisk brukerstøtte er kun tilgjengelig for betalende kontoinnehavere, og er kun tilgjengelig via e-post [email protected].
 • Du forstår at SHOPIN bruker tredjepartsleverandører og webhotell for å tilby det nødvendige utstyret, programvaren, nettverket, lagringen og annen relatert teknologi nødvendig for å drifte tjenesten.
 • Du kan ikke forandre på, tilpasse eller hacke tjenesten. Du kan heller ikke tilpasse en annen nettside for å gi et falsk inntrykk av at den er assosiert med tjenesten.
 • Du samtykker i å ikke gi en uriktig fremstilling av deg selv eller forkle kilden til noe av innholdet (inkludert det å sende e-post fra en tilsynelatende annen kilde enn den den sendes fra, "phising" ("nettfiske"), manipulere overskrifter eller andre identifiserende elementer, opptre som noen andre enn den du er, eller gi et falskt inntrykk av sponsing eller samarbeid med SHOPIN eller annen tredjepart).
 • Du samtykker til å ikke reprodusere, kopiere, selge, videreselge, eller utnytte noen del av tjenesten, bruken av tjenesten, eller tilgangen til tjenesten uten en skriftlig tillatelse fra SHOPIN.
 • Du samtykker i å ikke krenke privatlivet til andre, inkludert å dele eller publisere andre private og konfidensielle informasjon uten deres tydelige tillatelse, eller samle andres personlige informasjon (inkludert navn på kontoer eller informasjon) fra SHOPIN.
 • Vi kan, men har ingen forpliktelse til, fjerne innhold og kontoer som inneholder innhold som vi vurderer å være ulovlig, fornærmende, truende, ærekrenkende, injurierende, pornografisk, uanstendig eller på noen annen måte forkastelig eller krenkende til en parts åndsverk, eller disse avtalevilkårene.
 • Vi forbeholder oss retten til å ta  kontakt med deg fra tid til annen via e-post. Du kan lett fjerne deg selv fra nyhetsbrevslistene. Du kan også be om å fjernes fra all kommunikasjon via e-post gjennom å kontakte brukerstøtten via hjelp.shopin.no.
 • Verbal, fysisk, skriftlig eller annet misbruk (inkludert trusler om misbruk eller gjengjeldelse) av noen av SHOPINs kunder, ansatte, medlemmer eller ansvarlige vil følges av umiddelbar sletting av konto.
 • SHOPIN tillater ikke: (a) At systemets sikkerhet blir satt på spill. Dette inkluderer sondering, undersøking eller testing av vårt systems sårbarhet eller på nettverk som er vert for våre tjenester. (b) Tukling med, omvendt konstruksjon, hacking av våre tjenester, omgåelse av noe sikkerhets- eller autentiseringssystem, eller forsøk på å få uautorisert tilgang til tjenesten, tilknyttede systemer, nettverk, eller data. (c) Endring, ødeleggelse, eller på noen måte sette utførelsen av tjenesten eller tilknyttede systemer, nettverk eller data på spill. (d) Dekoding av noen overførsel til eller fra serverne som driver tjenesten. (e) Overmanning eller forsøk på overmanning av infrastrukturen vår ved ubegrunnet stort bruk av våre systemer som forbruker ekstraordinære ressurser (prosessor, minne, lagringsplass, båndbredde, eller lignende).
 • Du forstår at den tekniske prosessen og overføringen av tjenesten, inkludert ditt innhold, kan overføres ukryptert og inneholde (a) overføringer over ulike nettverk; og (b) endringer for å tilpasse eller tilrettelegge for tekniske krav som tilknyttede tjenester eller enheter krever.
 • Du må ikke laste opp, poste, være vert for, eller sende uønsket e-post, SMSer, eller "søppelpost".
 • Du må ikke overføre noen dataormer, virus eller noen annen kode av destruktiv natur.
 • Du må ikke bruke meta elementer eller noen annen "skjult tekst", inkludert SHOPINs egen eller andre leverandørers produktnavn eller merkevare.
 • Du må oppnå tilgang til eller søke igjennom noen del av SHOPIN på noen andre måter enn de som er tilgjengelig gjennom SHOPINs grensesnitt.
 • SHOPIN garanterer ikke at (i) Tjenesten møter dine spesifikke krav, (ii) Tjenesten vil være uforstyrret, sikker eller feilfri, eller (iii) kvaliteten på noe produkt, tjeneste, informasjon eller andre materiale kjøpt eller fått tak i av deg fra våre tjenester vil møte dine forventninger.
 • Du forstår og samtykker til at SHOPIN ikke står ansvarlige for noe direkte, indirekte, tilfeldig, spesiell, konsekvensiell, eller typiske skader, inkludert, men ikke begrenset til, skader ved tap av fortjeneste, velvilje, bruk, data eller andre vage materiell eller tjenester som er et resultat av noe materiale, data, informasjon eller tjenester kjøpt eller mottatt eller meldinger mottatt eller overføringer gjennomføre inn i, gjennom, eller fra tjenesten; (iii) uautorisert tilgang til eller endring av dine overføringer eller data; (iv) uttalelser eller handlinger fra noen tredjepart i tjenesten; (v) eller noen annen sak koblet til tjenesten.
 • Om SHOPIN ikke klarer å gjennomføre eller opprettholde noen rett eller tiltak fra disse avtalevilkårene betyr ikke det at du ikke står ansvarlig for å opprettholde din del av Avtalevilkårene. Avtalevilkårene danner hele avtalen mellom deg og SHOPIN, og styrer ditt bruk av Tjenesten, og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og SHOPIN (inkludert, men ikke begrenset til, alle tidligere versjoner av Avtalevilkårene).
 • SHOPIN avgjør (etter eget skjønn) om en bruker av brutt disse avtalevilkårene.

Spørsmål om Avtalevilkårene kan sendes til: [email protected]

7. Endring av tjenesten eller prisene

Prisene på alle tjenester kan endres på 30 dagers varsel. For abonnement vil en prisjustering gjelde fra og med ny, årlig avtaleperiode.  Et slikt varsel kan gis når som helst ved å dele endringene på tjenesten selv.

SHOPIN står ikke ansvarlig til deg eller noen tredjepart for endringer, prisendringer, innstilling eller opphør av tjenesten.

8. Salgsbetingelser

8.1. Avtaleinngåelse

Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 18 år.

Avtalen er bindende for begge parter når kunden har sendt sin bestilling til SHOPIN .

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra SHOPIN i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kundens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

8.2. Avtaleperiode

Alle tjenester er abonnementer, løpende og tidsubegrenset, med minste avtaleperiode på 12 måneder av gangen, om ikke annet fremgår av bestillingen, kontrakt og/eller faktura. SHOPIN  plikter å fornye tjenestene fortløpende og automatisk for en ny avtaleperiode, og på ellers gjeldende vilkår, inntil oppsigelse er meddelt av kunden.

8.3. Priser og prisendringer

Den oppgitte prisen for en tjeneste er den totale prisen kunden skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader med mindre annet er særskilt avtalt. Ytterligere kostnader som SHOPIN  ikke har informert om skal kunden ikke bære.

Kampanjepriser er gjeldende i én avtaleperiode fra datoen kunden velger å benytte seg av tilbudet. Deretter gjelder ordinære priser. SHOPIN  plikter å informere om kampanjepriser.

Alle priser som oppgis på nettsiden, eller i annet materiale, oppgis normalt uten merverdiavgift og eventuelt andre offentlige avgifter, med mindre annet fremkommer.

SHOPIN  forbeholder seg retten til å gjøre endringer i gjeldende priser, og individuelle rabatter. SHOPIN plikter å varsle prisendringer senest 2 måneder i forkant, med virkning fra ny avtaleperiode begynner å løpe, eller fra første forfall. Melding om prisendringer skal sendes per e-post til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

8.4. Levering

Levering er skjedd når kunden, eller kundens representant, har fått tilgang til å bruke tjenesten.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal SHOPIN  levere tjenesten til kunden uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Kunden skal varsles per e-post når tjenesten er levert.

8.5. Betaling

SHOPIN  kan kreve betaling for tjenesten fra det tidspunkt tjenesten er levert.

Dersom kunden bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan SHOPIN  reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet på det tidspunkt tjenesten er levert. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kunden utstedt samme dag som tjenesten er levert. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 kalenderdager etter fakturadato.

Alle tjenester faktureres for minimum 12 måneder, med mindre annet fremgår av bestillingsløsningen eller særskilt avtalte vilkår.

For kunder som har avtalt hovedforfall særskilt faktureres det for perioden frem til hovedforfall, samt ytterligere en hel avtaleperiode når perioden som oppstår ved avregning er kortere enn 6 måneder.

Faktura for ny avtaleperiode utstedes som hovedregel 2 måneder før ny periode begynner å løpe. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 kalenderdager etter fakturadato.

Gebyr tilkommer på alle fakturaer, og etter de satser som til enhver tid fremkommer i bestillingsløsningen. Kjøp med kredittkort eller debetkort, kontantkjøp, er fritatt for fakturagebyr.

Sluttsummen på fakturaer og kontantkjøp avrundes til nærmeste hele krone. Ørebeløp som ender på 1- 49 øre rundes ned til nærmeste kronebeløp. Ørebeløp som ender på 50-99 øre rundes opp til nærmeste kronebeløp.

Uidentifiserbare bankoverføringer, og innbetalinger som overstiger kravbeløpet, vil automatisk bli tilbakebetalt. Beløp under 5 000,- vil bli krysset mot ubetalte forfalte poster, inkludert eventuelle rente- og gebyrkrav, som er mer enn 5 dager over forfall, før en eventuell tilbakebetaling.

8.6. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kunden i forbrukerforhold angre kjøpet av tjenesten i henhold til angrerettloven.

Kunden må gi SHOPIN  melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema per e-post eller brev):

SHOPIN
Strandgaten 16
4550 Farsund
E-post: [email protected]

Angrefristen for en tjeneste begynner å løpe fra dagen etter påmelding til tjenesten.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom SHOPIN  ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen Kunden mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten mister kunden umiddelbart tilgang til å bruke tjenestene. SHOPIN  kan ikke fastsette gebyr for kundens bruk av angreretten.

Kunden kan bruke tjenesten for å fastslå tjenestens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort, og selv om kunden tar tjenesten i bruk før angrefristens utløp.

SHOPIN  er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kunden uten unødig opphold, og senest 14 dager fra SHOPIN  fikk melding om Kundens beslutning om å benytte angreretten.

For tjenester som anses som fullt levert på opprettelsestidspunktet, inkludert, men ikke begrenset til, domenenavn, SSL-sertifikater, og andre tjenester som medfører en ugjenkallelig bestilling hos underleverandør, og som er vanskelige eller umulige å tilbakeføre, gir kunden avkall på angreretten. SHOPIN  plikter å gjøre Kunden oppmerksom på dette ved bestilling.

8.7. Garanti

Garantier som gis av SHOPIN , gir kunden rettigheter i tillegg til de kunden allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter denne avtale.

8.7.1. Forsinkelse og manglende levering

Dersom SHOPIN  ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på kunden sin side, kan kunden etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (e-post eller brev).

8.7.2. Oppfyllelse

Kunden kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra SHOPIN. Kunden kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som SHOPIN  ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for SHOPIN  at det står i vesentlig misforhold til kunden sin interesse i at SHOPIN  oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan Kunden likevel kreve oppfyllelse.

Kunden taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

8.7.3. Heving

Dersom SHOPIN  ikke leverer tjenesten på leveringstidspunktet, skal Kunden oppfordre SHOPIN  til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom SHOPIN  ikke leverer tjenesten innen tilleggsfristen, kan Kunden heve kjøpet. Forhåndsbetalte beløp skal tilbakebetales av SHOPIN  uten unødig opphold, og senest 14 dager etter at Kunden valgte å heve kjøpet.

Kunden kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis SHOPIN  nekter å levere tjenesten. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, og dersom Kunden har underrettet SHOPIN  om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tjenesten etter tilleggsfristen Kunden har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at Kunden fikk vite om leveringen.

8.7.4. Erstatning

Kunden kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom SHOPIN  godtgjør at forsinkelsen, eller tapet, skyldes hindring utenfor SHOPIN  sin kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av. SHOPIN  sitt samlede erstatningsansvar er begrenset oppad til det tjenesten kostet da avtalen ble inngått.

8.8. Mangel ved tjenesten

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må kunden innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi SHOPIN  melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom ikke SHOPIN  får melding innen rimelig tid og senest 2 måneder etter at kunden oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Dersom tjenesten har en mangel og dette ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet eller kreve erstatning.

Reklamasjon til SHOPIN bør skje skriftlig:

SHOPIN
Strandgaten 16
4550 Farsund
E-post: [email protected]

8.8.1. Retting eller omlevering

Kunden kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende tjeneste. SHOPIN  kan likevel motsette seg Kundens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder SHOPIN  urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. SHOPIN  har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

SHOPIN  skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med SHOPIN , skal SHOPIN  ikke bære disse utgiftene.

8.8.2. Prisavslag

Kunden kan kreve et passende prisavslag dersom mangelen ikke blir utbedret, ikke blir utbedret innen rimelig tid eller tjenesten omlevert. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget settes lik mangelens betydning for kunden, men prisavslaget kan ikke overstige det tjenesten kostet for inneværende avtaleperiode.

8.8.3. Heving

Dersom mangelen ikke er rettet eller tjenesten omlevert, kan kunden også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig. Forhåndsbetalte beløp skal tilbakebetales av SHOPIN  uten unødig opphold, og senest innen 14 dager etter at kunden valgte å heve kjøpet.

8.9. Erstatning og ansvarsbegrensning

SHOPIN  kan bare holdes ansvarlig for rimelige og påregnelige direkte økonomiske tap og som skyldes grov uaktsomhet eller forsett. SHOPIN  sitt samlede erstatningsansvar er begrenset oppad til det tjenesten kostet da avtalen ble inngått.

Krav om erstatning må fremsettes uten ugrunnet opphold.

8.9.1. Ansvarsbegrensning

Verken SHOPIN , leverandører, underleverandører, tredjeparter eller lovlige representanter kan holdes ansvarlig for direkte, eller indirekte, tap, eller skade, som skyldes forsinket levering eller mangler ved tjenesten eller som kunden, eller en tredjepart, påføres i forbindelse med bruk av, eller manglende evne til å bruke, SHOPIN  sine tjenester.

Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som kunden er påført som en følge av mangelen. Indirekte tap er:

 • Tap av informasjon eller data av noe slag
 • Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)
 • Tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn)
 • Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt
 • Øvrig økonomisk eller ikke-økonomisk tap
 • Tap som følge av skade på annet enn utstyr levert av SHOPIN  og utstyr og tjenester som utstyret brukes til framstilling av, eller som har nær og direkte sammenheng med utstyrets eller tjenestenes forutsatte bruk

Ansvarsbegrensningen gjelder uavhengig av årsak og grunnlag, herunder eventuelle følger av systemfeil eller nye systemversjoner, og omfatter også uaktsomhet fra SHOPIN  sin side, og selv om SHOPIN, leverandører, underleverandører, tredjeparter eller lovlige representanter er blitt informert om muligheten for skader og/eller tap. SHOPIN  kan allikevel ikke holdes ansvarlig ved grov uaktsomhet eller forsett hvis SHOPIN  godtgjør at selve tapet etter omstendighetene skyldes forhold utenfor SHOPIN  sin kontroll, og som SHOPIN  ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Ut over hva som fremgår uttrykkelig av denne avtalen, gir SHOPIN  ingen garantier, verken skriftlig eller muntlig, direkte eller indirekte, vedrørende tjenester som leveres i henhold til denne avtalen. I den utstrekning annet ikke følger av tvingende lovgivning, kan kunden ikke rette krav mot SHOPIN  basert på bakgrunnsretten, uansett rettslig eller faktisk grunnlag.

Uten å innskrenke rekkevidden av forannevnte, innestår SHOPIN  blant annet ikke for at tjenester vil oppnå det ønskede resultat eller at bruk av tjenester vil kunne skje uavbrutt eller feilfritt. I den grad det er tillatt etter gjeldende lovgivning, skal Kunden holde SHOPIN , leverandører, underleverandører, tredjeparter eller lovlige representanter fullt ut skadesløse fra enhver kostnad og utgift samt ethvert krav, tap, skade og ansvar, uansett type (herunder men ikke begrenset til rimelige saksomkostninger), som måtte oppstå i tilknytning til bruken av tjenester fra SHOPIN  i strid med denne avtalen eller for øvrig i strid med SHOPIN  sine immaterielle rettigheter eller kundens taushetsplikt etter avtalen.

8.10. SHOPIN  sine rettigheter ved Kundens mislighold

Dersom Kunden ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes SHOPIN  eller forhold på SHOPIN  sin side, kan SHOPIN  etter omstendighetene stenge, stenge tilgang til eller suspendere tjenestene, kreve oppfyllelse av avtalen eller kreve avtalen hevet. SHOPIN  vil også etter omstendighetene kunne kreve purregebyr og renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved gjenoppretting av tjenester som er stengt eller suspendert.

8.10.1. Stenging

SHOPIN  kan etter forutgående varsel stenge og/eller stenge tilgangen til tjenester dersom det foreligger betalingsmislighold fra kunden sin side. Ved annet mislighold kan SHOPIN  uten forutgående varsel stenge og/eller stenge tilgangen til tjenester. Stenging av tjenester medfører at tjenestene slutter å fungere. Stenging av tilgang til tjenester medfører at Kunden ikke lenger vil ha adgang til å betjene de.

8.10.2. Suspendering

SHOPIN  kan uten forutgående varsel suspendere tjenester dersom det foreligger vesentlig mislighold fra kunden sin side. Suspendering av tjenestene medfører at tjenestene slutter å fungere som normalt, kunden vil ikke lenger ha adgang til å betjene de, og vil ikke bli fornyet til en ny avtaleperiode så fremt misligholdet foreligger.

8.10.3. Oppfyllelse

SHOPIN  kan fastholde kjøpet og kreve at kunden betaler kjøpesummen. Er tjenesten ikke levert taper SHOPIN  sin rett dersom kravet ikke fremmes innen rimelig tid.

8.10.4. Heving

SHOPIN  kan uten forutgående varsel heve avtalen dersom det foreligger vesentlig mislighold fra kunden sin side. Dette kan medføre umiddelbar sletting av tjenester og innhold.

Vesentlig mislighold inkluderer, men er ikke begrenset til, betalingsmislighold utover 45 dager etter forfallsdato, ethvert brudd på begrensningene i bruksretten i denne avtalen, krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser, og tjenester som skaper uforholdsmessig høy last eller andre problemer.

Verken stenging, stenging av tilgangen til, suspensjon av tjenester eller heving fritar kunden for betalingsansvaret. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

SHOPIN  forbeholder seg retten til å forfølge ethvert mislighold gjennom sivilrettslige og/eller strafferettslige reaksjoner. SHOPIN  vil kunne kreve erstattet de utgifter og tap selskapet blir påført som følge av mislighold fra kunden sin side, herunder men ikke begrenset til rimelige utgifter til advokatbistand i anledning rettslige skritt for å forfølge eller avhjelpe mislighold.

Kunden skal holde SHOPIN  skadesløs i ethvert forhold som måtte oppstå som følge av misligholdet.

8.10.5. Renter og gebyrer

Dersom kunden ikke betaler i henhold til avtalen, kan SHOPIN  kreve purregebyr og renter etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Ved gjenoppretting av, eller av tilgangen til, tjenester som har blitt suspendert eller slettet kan SHOPIN  kreve et gebyr når dette medfører merkostnader for SHOPIN .

 

Innholdsfortegnelse
  Add a header to begin generating the table of contents